DBS610011 凉皮、凉面
时间: 2016-12-8 来源: 综合监督处 

    本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

    本标准由西安市食品药品检验所提出。

    本标准由西安市食品药品检验所起草。                             

    本标准主要起草人:张亚锋、杨晓东、李百华、高安成、张越华、白雪、舒蕊华、李宏铎、李卓、李荣、李甜甜、崔迎、李尔春、任文鑫、李强、马振刚。

    本标准属首次发布。

 

    DBS610011 凉皮、凉面